Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
16.05.2014

UPUTSTVO ZA PRIMJENU INTERNOG STRUČNOG ISPITA

UPUTSTVO ZA PRIMJENU INTERNOG STRUČNOG ISPITA

Na osnovu inicijative Ministarstva prosvjete, Zavod za školstvo je izradio Uputstvo za sprovođenje internog stručnog ispita za učenike koji ne nastavljaju školovanje. Na osnovu Zakona o stručnom obrazovanju ("Službeni list RCG”, br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG”, br. 45/10 i 39/13) interni stručni ispit polažu učenici IV razreda stručne škole koji ne namjeravaju da nastave dalje školovanje. Postupak provjere znanja i vještina regulisan je Pravilnikom o načinu i postupku polaganja stručnog ispita za učenike koji ne nastavljaju obrazovanje.
Aktuelnosti

10.07.2014.

Eksperti iz SICI u Zavodu za školstvo

Eksperti iz SICI u Zavodu za školstvo

U Zavodu za školstvo je početkom jula realizovan pripremni sastanak za reviziju Metodologije eksterne evaluacije vaspitno-obrazovnog rada, sa ekspertima iz SICI - Stalna konferencija centralnih i generalnih inspektorata za obrazovanje (Standing International Conference of national and regional Inspectorates of education). To je i prva od aktivnosti koju je Zavod za školstvo realizovao sa SICI-jem od učlanjenja u tu asocijaciju (2014).

više...
07.07.2014.

Završen program „Pripremni vrtić za romsku i egipćansku djecu“

Završen program „Pripremni vrtić za romsku i egipćansku djecu“

Završna konferencija programa “Pripremni vrtić za romsku i egipćansku djecu” održana je 4. jula 2014. godine u Zavodu za školstvo. Program je realizovan uz podršku Ministarstva prosvjete i Zavoda za školstvo u osam crnogorskih gradova (Podgorica, Nikšić, Herceg Novi, Tivat, Bar, Ulcinj, Bijelo Polje i Berane).

više...
03.07.2014.

ANALIZA I UNAPREĐENJE KPR SISTEMA

ANALIZA I UNAPREĐENJE KPR SISTEMA

U Bečićima je, 1. jula 2014. godine, u organizaciji Evropske trening fondacije iz Torina, održana konferencija na temu profesioanlnog razvoj nastavnika sa posebnim osvrtom na profesionalni razvoj nastavnika u srednjim stručnim školama u Crnoj Gori. U radu su učestvovali predstavnici centralnih institucija: Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvo, Centra za stručno obrazovanje, Ispitnog centra Crne Gore, kao i predstavnici srednjih stručnih škola: direktori, profesori i koordinatori za profesionalni razvoj na nivou škole (pedagozi u školi ili profesori).

više...
03.07.2014.

REALIZOVANI PROGRAMI OBUKE I FORUMI ZA NASTAVNIKE (januar-jun 2014)

REALIZOVANI PROGRAMI OBUKE I FORUMI ZA NASTAVNIKE (januar-jun 2014)

Programi stručnog usavršavanja i forumi dio su aktivnosti profesionalnog razvoja koje nastavnicima nudi Zavod za školstvo/Odsjek za KPR. Nastojali smo da tokom perioda januar-jun 2014. godine pružimo mogućnost obuke nastavnicima na svim niovima obrazovanja i svim strukama zastupljenim u vrtićima, osnovnim školama i gimnazijama. Takođe, nastavnicima opšteobrazovne grupe predmeta u srednjim stručnim školama.

Download više...
01.07.2014.

Ljetnja akademija „Ljudska prava u akciji“ po treći put na Cetinju

Ljetnja akademija „Ljudska prava u akciji“ po treći put na Cetinju

Ljetnja akademija „Ljudska prava u akciji“ za zemlje Jugoistočne Evrope održana je po treći put na Cetinju u periodu 20 – 28. jun 2014. godine. Akademiju organizuje Zavod za školstvo Crne Gore u saradnji sa Savjetom Evrope i Evropskim Vergalend centrom iz Norveške, na osnovu Sporazuma o saradnji koji je potpisan 2012. godine, a uz podršku Vlade Crne Gore i Ministarstva prosvjete.

više...

Multimedija

13.06.11 VTS_01_1_010
13.06.11 VTS_01_1_009
13.06.11 VTS_01_1_008
10.06.11 VTS_01_1_007
10.06.11 VTS_01_1_006
10.06.11 VTS_01_1_005
10.06.11 VTS_01_1_004
10.06.11 VTS_01_1_003
10.06.11 VTS_01_1_002
10.06.11 VTS_01_1_001