Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
12.01.2017

STANDARDI KOMPETENCIJA ZA NASTAVNIKE I DIREKTORE U VASPITNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA

STANDARDI KOMPETENCIJA ZA NASTAVNIKE I DIREKTORE U VASPITNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA

Na predlog Zavoda za školstvo, II saziv Nacionalnog savjeta za obrazovanje je na 12. sjednici, održanoj 29. decembra 2016. godine, usvojio Standarde kompetencija za nastavnike i direktore u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Pojam nastavnik, prema Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju (2013), u Članu 10, odnosi se na: nastavnike, vaspitače, stručne saradnike, saradnike u nastavi i druge izvođače obrazovno-vaspitnog rada.12.01.2017.

STANDARDI KOMPETENCIJA ZA NASTAVNIKE I DIREKTORE U VASPITNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA

STANDARDI KOMPETENCIJA ZA NASTAVNIKE I DIREKTORE U VASPITNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA

Na predlog Zavoda za školstvo, II saziv Nacionalnog savjeta za obrazovanje je na 12. sjednici, održanoj 29. decembra 2016. godine, usvojio Standarde kompetencija za nastavnike i direktore u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Pojam nastavnik, prema Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju (2013), u Članu 10, odnosi se na: nastavnike, vaspitače, stručne saradnike, saradnike u nastavi i druge izvođače obrazovno-vaspitnog rada.Aktuelnosti

12.01.2017.

STANDARDI KOMPETENCIJA ZA NASTAVNIKE I DIREKTORE U VASPITNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA

STANDARDI KOMPETENCIJA ZA NASTAVNIKE I DIREKTORE U VASPITNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA

Na predlog Zavoda za školstvo, II saziv Nacionalnog savjeta za obrazovanje je na 12. sjednici, održanoj 29. decembra 2016. godine, usvojio Standarde kompetencija za nastavnike i direktore u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Pojam nastavnik, prema Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju (2013), u Članu 10, odnosi se na: nastavnike, vaspitače, stručne saradnike, saradnike u nastavi i druge izvođače obrazovno-vaspitnog rada.

više...
10.01.2017.

PUT STVARAOCA ZA USPJEŠNU JEZIČKU PRODUKCIJU

PUT STVARAOCA ZA USPJEŠNU JEZIČKU PRODUKCIJU

Tokom decembra 2016. godine u Zavodu za školstvo su, kao dio redovne obuke nastavnika, realizovana dva dvodnevna seminara na temu „Put stvaraoca ili kao stvarati tekst“. Taj program obuke namijenjen je profesorima crngorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti u osnovnim školama i obuhvata metodički postupak zasnovan na procesnom pristupu u podučavanju stvaranju teksta.

više...
29.12.2016.

Izložba povodom 60 godina od osnivanja Zavoda za školstvo

Izložba povodom 60 godina od osnivanja Zavoda za školstvo

Zavod za školstvo u Crnoj Gori ima dugu tradiciju postojanja i djelovanja. Posebnom Uredbom, 7. decembra 1955. godine, formiran je Zavod za unapređivanje školstva Narodne Republike Crne Gore, sa sjedištem u Titogradu. Njegovi osnovni zadaci sastojali su se u tome da proučava školski sistem, usklađuje karakter škola sa društvenim i ekonomskim potrebama i planira pripremanje nastavnog kadra. Povodom 60 godina od osnivanja Zavoda za školstvo, danas je u Zavodu za školstvo otvorena izložba – stalna postavka fotografija koje prate istoriju crnogorske prosvjete.

više...
21.12.2016.

Javna rasprava o standardima rada stručnih saradnika

Javna rasprava o standardima rada stručnih saradnika

U Zavodu za školstvo je u utorak, 20. decembra 2016. godine, održana javna rasprava o finalizaciji dokumenta Standardi rada pedagoga i psihologa. Javnoj raspravi je prisustvovalo 30 pedagoga i psihologa.

više...
13.12.2016.

Preduzetničko učenje u okviru područja aktivnosti u vrtićima

Preduzetničko učenje u okviru područja aktivnosti u vrtićima

Obuka za implementaciju preduzetničkog učenja realizovana je u četiri predškolske ustanove koje su odabrane za pilotiranje Programa „Preduzetničko učenje u okviru područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju“. Seminari su održani u cilju podizanja svijesti vaspitača i uprava predškolskih ustanova o značaju implementacije ključne kompetencije učenje za preduzetništvo.

više...

Multimedija

16.03.15 video1-11 (1)
16.03.15 video1-22
16.03.15 Adriatic IPA
03.09.14 NEW Title 35-1
03.09.14 NEW Title 20-1
02.09.14 NEW Title 37
02.09.14 NEW Title 36
02.09.14 NEW Title 34
02.09.14 NEW Title 33
02.09.14 NEW Title 32