Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
23.05.2018

OBAVJEŠTENJE OSNOVNIM ŠKOLAMA

OBAVJEŠTENJE OSNOVNIM ŠKOLAMA

Od školske 2018/19. godine prestaju da važe prelazne odredbe člana 82č i člana 82ć Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. list RCG“, br. 64/02 i 49/07 i „Sl. list CG“, br. 45/10, 40/11, 39/13 i 47/17). Drugi strani jezik se izučava u VII razredu osnovne škole, sa dva časa nedjeljno. Hemija se izučava u VIII razredu, sa jednim časom nedjeljno.27.12.2018.

Dodjela sertifikata polaznicima Nacionalne ljetnje akademije o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava

Dodjela sertifikata polaznicima Nacionalne ljetnje akademije o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava

Polaznicima i trenerima Nacionalne ljetnje akademije o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava juče su dodijeljeni sertifikati. Tema ovogodišnje Akademije je bila Demokratska kultura škole – od teorije ka praksi.


Aktuelnosti

27.12.2018.

Dodjela sertifikata polaznicima Nacionalne ljetnje akademije o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava

Dodjela sertifikata polaznicima Nacionalne ljetnje akademije o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava

Polaznicima i trenerima Nacionalne ljetnje akademije o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava juče su dodijeljeni sertifikati. Tema ovogodišnje Akademije je bila Demokratska kultura škole – od teorije ka praksi.

više...
26.12.2018.

Treća godina sprovođenja programa „Eko-škole u Crnoj Gori“

Treća godina sprovođenja programa „Eko-škole u Crnoj Gori“

Povodom implementacije međunarodnog programa Eko-škole u Crnoj Gori, u Zavodu za školstvo je organizovana prezentacija za obrazovno-vaspitne ustanove koje su se prijavile za sprovođenje programa na osnovu trećeg javnog poziva.

više...
21.12.2018.

Savjetovanje o pedagoškoj dokumentaciji „Zapažanja o vladanju učenika“

Savjetovanje o pedagoškoj dokumentaciji „Zapažanja o vladanju učenika“

Zavod za školstvo je u okviru svog programa rada realizovao savjetovanja o popunjavanju pedagoške dokumentacije u domenu „Zapažanja o vladanju učenika“. Savjetovanje je obavljeno na regionalnom nivou sa predstavnicima svih osnovnih škola u Crnoj Gori.

više...
04.12.2018.

Evropski centar za moderne jezike - Poziv za učešće u programu 2020-2023

Evropski centar za moderne jezike - Poziv za učešće u programu 2020-2023

Evropski centar za moderne jezike iz Graca priprema Poziv za učešće u programu 2020-2023: Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences, za koji svoje projekte mogu prijaviti eksperti iz oblasti jezičkog obrazovanja.

više...
04.12.2018.

Istraživanje „Kontinuirani profesionalni razvoj vaspitača u Crnoj Gori“

Istraživanje „Kontinuirani profesionalni razvoj vaspitača u Crnoj Gori“

U Zavodu za školstvo su prezentovani rezultati istraživanja "Kontinuirani profesionalni razvoj vaspitača u Crnoj Gori", koje je realizovao UNICEF u saradnji sa Ministarstvom prosvjete.

više...

Multimedija

16.03.15 video1-11 (1)
16.03.15 video1-22
16.03.15 Adriatic IPA
03.09.14 NEW Title 35-1
03.09.14 NEW Title 20-1
02.09.14 NEW Title 37
02.09.14 NEW Title 36
02.09.14 NEW Title 34
02.09.14 NEW Title 33
02.09.14 NEW Title 32