Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
03.09.2014

Seminari o PISA projektu

Seminari o PISA projektu

U sklopu aktivnosti usmjerenih na implementaciju reformskih promjena u osnovnom obrazovanju, Zavod za školstvo počinje sa setom seminara namijenjenih profesorima crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, matematike, hemije, biologije i fizike u osnovnim školama čija tema jeste posebnost PISA projekta, njegova realizacija i rezultati u Crnoj Gori i kako ih popraviti.06.11.2014.

SAVJETOVANJA ZA UNAPREĐENJE PRNŠ/V MODELA

SAVJETOVANJA ZA UNAPREĐENJE PRNŠ/V MODELA

Odsjek za KPR počeo je sa realizacijom šest savjetovanja za sve PRNŠ/V koordinatore u vrtićima, osnovnim školama, gimnazijama i mješovitim srednjim stručnim školama. Opšta tema ovih savjetovanja jeste Unapređivanje sistema PRNŠ/V-a, a sastoji se iz sljedećih cjelina: Nacionalni koordinatori za PRNŠ/V, Izmjene u dinamici izrade plana za PRNŠ/V,Aktuelnosti

20.11.2014.

Studijska posjeta Hagu

Studijska posjeta Hagu

Predstavnici Crne Gore boravili su u studijskoj posjeti Hagu od 11. do 13. novembra 2014. godine. Studijska posjeta na temu: Rano napuštanje školovanja realizovana je kroz saradnju Ministarstva prosvjete, kulture i nauke Holandije i UNICEF-a. Naši predstavnici su u studijskoj posjeti imali priliku da čuju predstavnike mnogih institucija koji se bave ranim napuštanjem školovanja.

više...
16.11.2014.

STUDIJSKA POSJETA: OBRAZOVANJE ZA MIR U ŠKOLAMA

STUDIJSKA POSJETA: OBRAZOVANJE ZA MIR U ŠKOLAMA

U OŠ „Milija Nikčević” u Nikšiću, u organizaciji NVO Nansen dijalog centar Crna Gora i NVO Nansen dijalog centar Srbija, u periodu od 12. do 15. novembra 2014. godine, realizovna je studijska posjeta u okviru programa Obrazovne institucije implementiraju obrazovanje za mir. Program u Crnoj Gori realizuje NVO Nansen dijalog centar Crna Gora, a podržava Ministarstvo prosvjete i Zavod za školstvo.

više...
14.11.2014.

Projekat „Biljke – hrana i lijek“

Projekat „Biljke – hrana i lijek“

Osnovna škola „Radomir Mitrović“ je 12. novembra 2014. godine prigodnom manifestacijom u centru Berana okončala realizaciju dvomjesečnog projekta. Projekat pod nazivom „Ljekovito i samoniklo jestivo bilje – prirodni proizvodi“osmišljen je u okviru implementacije preduzetničkog učenja, sa ciljem promovisanja humanog odnosa prema prirodi, zdrave ishrane, kao i liječenja biljem.

više...
11.11.2014.

Prezentacija istraživanja „Vođenje pedagoške dokumentacije nastavnika u osnovnoj školi i gimnaziji“

Prezentacija istraživanja „Vođenje pedagoške dokumentacije nastavnika u osnovnoj školi i gimnaziji“

U Zavodu za školstvo održan je plenarni sastanak savjetnika i nadzornika Zavoda za školstvo, Ministarstva prosvjete i Centra za stručno obrazovanje u vezi pisanja i vođenja pedagoške dokumentacije nastavnika. Tom prilikom je predstavljen Portal za ocjene u elektronskom dnevniku koje je izradilo Ministarstvo prosvjete – informacioni sektor i prezentirani rezultati istraživanja „Vođenje pedagoške dokumentacije nastavnika u osnovnoj školi i gimnaziji“. Cilj istraživanja je utvrđivanje svrsishodnosti i opravdanosti načina i oblika vođenja pedagoške dokumentacije u školama.

više...
11.11.2014.

Seminari - Vrtić bez vršnjačkog nasilja

Seminari - Vrtić bez vršnjačkog nasilja

U sklopu Lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Glavnom gradu (2014-2018) Zavod za školstvo je realizovao dva seminara “Vrtić bez vršnjačkog nasilja” u JPU “Đina Vrbica” i JPU “Ljubica Popović”. Lokalni program ima za cilj unapređivanje zaštite djece i mladih, kroz zajedničko djelovanje svih nadležnih službi, institucija i pojedinaca na nivou Glavnog grada koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem i različitim vidovima zaštite djece i mladih.

više...

Multimedija

03.09.14 NEW Title 35-1
03.09.14 NEW Title 20-1
02.09.14 NEW Title 37
02.09.14 NEW Title 36
02.09.14 NEW Title 34
02.09.14 NEW Title 33
02.09.14 NEW Title 32
02.09.14 NEW Title 31
02.09.14 NEW Title 30
02.09.14 NEW Title 29