Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
20.10.2016

Konkurs za primjere dobre prakse koji podstiču i promovišu preduzetničko učenje

Konkurs za primjere dobre prakse koji podstiču i promovišu preduzetničko učenje

Nacionalno partnerstvo za preduzetničko učenje Crne Gore raspisuje Konkurs za primjere dobre prakse koji podstiču i promovišu preduzetničko učenje u osnovnim i srednjim školama. Konkurs je otvoren od 17. oktobra 2016. godine do 17. novembra 2016.14.11.2016.

K O N K U R S ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2016/2017. GODINU

K O N K U R S ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2016/2017. GODINU

Romski obrazovni fond Crna Gora na osnovu člana 109 Zakona o visokom obrazovanju (»Službeni list CG«, br. 44/14 i 47/15) i člana 33 stav 2 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list RCG«, broj 12/07 i »Službeni list CG«, br. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15 i 42/16), Romski obrazovni fond u okviru programa „Stipendiranje i mentorska podrška za RE učenike srednjih školai studente u Crnoj Gori“koji se realizujeu saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava (MLJMP) i Zavodom za školstvo (ZZŠ) raspisuje K O N K U R S ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2016/2017. GODINUAktuelnosti

02.12.2016.

Konferencija „Zakonski okvir i inspekcijske procedure“

Konferencija „Zakonski okvir i inspekcijske procedure“

SICI - Stalna konferencija centralnih i generalnih inspektorata za obrazovanje (Standing International Conference of national and regional Inspectorates of education) i Nacionalni inspektorat Albanije organizovali su konferenciju “Pravni okvir i inspekcijske procedure” kojoj su prisustvovali predstavnici Zavoda za školstvo. Konferencija je održana u Tirani 24. i 25. novembra 2016. godine.

više...
02.12.2016.

Forum „Implementacija i prioritetne mjere za 2017“

Forum „Implementacija i prioritetne mjere za 2017“

U organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore i Regionalnog savjeta za saradnju Integracija Roma 2020, održan je 01. decembra 2016. godine u hotelu „Ramada“ forum „Implementacija i prioritetne mjere za 2017“.

više...
02.12.2016.

Pojašnjenje obavještenja

Pojašnjenje obavještenja

Zavod za školstvo je dopisom br. 03-1732/1 od 9.11.2016. godine i putem sajta uputio direktorima/cama i autorima/koordinatorima programa stručnog usavršavanja nastavnika Obavještenje o procedurama izdavanja potvrda o pohađanju akreditovanih seminara na osnovu novog Pravilnika o organizaciji stručnog usavršavanja nastavnika i načinu izbora autora programa stručnog usavršavanja.

više...
02.12.2016.

POBOLJŠANJE ČITALAČKE PISMENOSTI

POBOLJŠANJE ČITALAČKE PISMENOSTI

Predstavljanje rezultata istraživanja u sklopu programa „Poboljšanje čitalačke pismenosti putem poboljšanja kvaliteta procesa savladavanja čitanja i pisanja u I ciklusu osnovnoškolskog obrazovanja“ održano je 29. novembra 2016. godine u Zavodu za školstvo, a učesnici skupa su bili predstavnici stručnih službi i aktiva razredne nastave osnovnih škola učesnica Programa koji realizuje Zavod za školstvo uz podršku UNICEF-a.

više...
18.11.2016.

Predstavljanje rezultata projekta „Indeksom do inkluzivne kulture u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori“

Predstavljanje rezultata projekta „Indeksom do inkluzivne kulture u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori“

Pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvo i Save the children, organizovan je završni događaj projekta „Indeksom do inkluzivne kulture u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori“. Razvoj inkluzivnog obrazovanja je jedan od definisanih prioriteta reforme obrazovanja u Crnoj Gori.

više...

Multimedija

16.03.15 video1-11 (1)
16.03.15 video1-22
16.03.15 Adriatic IPA
03.09.14 NEW Title 35-1
03.09.14 NEW Title 20-1
02.09.14 NEW Title 37
02.09.14 NEW Title 36
02.09.14 NEW Title 34
02.09.14 NEW Title 33
02.09.14 NEW Title 32