Manja slova Veća slova RSS
>

Druga Nacionalna ljetnja akademija o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava počela sa radom

Druga Nacionalna ljetnja akademija o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava počela sa radom
Datum objave: 24.06.2019 13:00 | Autor: Zavod za skolstvo

Ispis Štampaj stranicu


Druga Nacionalna ljetnja akademija o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava otvorena ja danas na Cetinju. Akademija će raditi u periodu od 24. do 28. juna 2019. godine. Tema ovogodišnje Akademije je „Demokratska škola za sve – od riječi ka primjeni“.

Ljetnju akademiju organizuje Zavod za školstvo. Nastala je kao nastavak pozitivnih iskustava regionalnih ljetnjih akademija „Ljudska prava u akciji“ koje su u kontinuitetu održavane na Cetinju u periodu 2012 – 2017. godine, a koje je Zavod za školstvo organizovao u saradnji sa Savjetom Evrope i Evropskim Wergalend Centrom. Akademije su podržavane od strane Ministarstva prosvjete i Vlade Crne Gore.

Ove godine u radu Akademije učestvuje 11 osnovnih i srednjih škola iz Crne Gore, predstavnici organizacije roditelja i nevladinih organizacija koje se bave obrazovanjem.

Iz škola su pozvani nastavnici koji predaju Građansko vaspitanje/obrazovanje ili i nastavnici/ce koji imaju iskustvo u realizaciji ovog programa, kao i po jedan učenik/ca. Novo iskustvo i kvalitet petodnevnom radu Akademije upravo daje ova prilika da se čuje glas učenika i njihov pogled i razmišljanja o mnogim bitnim pitanjima života škole. Isto tako ovo je prilika za bolju saradnju sa NVO sektorom i roditeljima koji su važni učesnici vaspitno-obrazovnog procesa.

Timovi iz škola će na Akademiji predstaviti pozitivna iskustva u oblasti razvoja demokratije, poštovanja ljudskih i dječjih prava, načina izgradnje dobre klime u školi i odnosa saradnje, poštovanja i povjerenja. Takođe, biće u prilici da urade plan daljih aktivnosti u školi i predloge kako osnažiti procese demokratizacije škole i izgradnje dobrih odnosa među svim učesnicima nastavnog procesa.

Program Akademije se oslanja na naša iskustva u imlementaciji programa građanskog vaspitanja/obrazovanja u školama, naših potreba, ali i novih izazova i aktivnosti koje pokreće Savjet Evrope. Tako je kampanja „Free to speak – safe to learn“ koju je Savjet Evrope pokrenuo 2018. godine a čiji je osnovi cilj podrška razvoju demokratske škole za sve, kao i promocija Okvira kompetencija za demokratsku kulturu našao svoje mjesto u programu.

Trenerice na Akadiji su doc. dr Dijanja Vučković – Filozofski fakuitet, Nikšić; Anđela Milošević – psihologica u Gimnaziji „Stojan Cerović“, Nikšić i Tatjana Jokić – pedagogica u O.Š. „Njegoš“ u Spužu.

Takođe, Zavod za školstvo planira da objavi Brošuru sa primjerima dobre prakse iz škola učesnica i njihovim daljim koracima na stalnom jačanju škole kao demokratske zajednice.
Učesnike su pozdravili koordinatorka Akademije Vidosava Kašćelan, samostalna savjetnica u Zavodu za školstvo i Radoslav Milošević Atos koji je i zvanično otvorio Akademiju.