Manja slova Veća slova RSS

Poboljšanje vještina i znanja kroz integraciju sistema srednjeg stručnog obrazovanja za Plavi razvoj i razvoj turizma „Blue SKILLS (Plave vještine)“

 

Blue SKILLS je sedmomjesečni projekat u koji je uključeno 7 partnera iz Jadranske regije. Lider na projektu je INFORMEST – Regionalana razvojna agencija (IT), Region Abruco – odjeljenje za predsjedništvo i odnose sa Evropom (IT), Marche Region – Odjeljenje za produktivne aktivnosti, zapošljavanje, turizam, kulturu i internacionalizaciju (IT), Zavod za školstvo (MNE), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona (BiH), Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (HR), Lokalna ekonomsko-razvojna agencija AULEDA (AL).

 

Opšti cilj Blue SKILLS projekta je jačanje integracije obrazovnih sistema i stručnog obrazovanja (VET) u jadranskoj oblasti kroz usklađivanje različitih obrazovnih programa i sistema stručnog obrazovanja, naročito u pogledu mehanizama za priznavanje vještina. Realizacija Projekta se zasniva na iskustvima koja su stečena tokom sprovođenja KEPASS i DELMVET projekata.

 

Cilj je, dakle, da se počne od poboljšanja procesa obuke u okviru opšteg i stručnog obrazovanja radi pružanja podrške razvoju i inovacijama u strateškim sektorima makro-regionalne strategije. Strategija Projekta je da olakša veze između obrazovnog i proizvodnog sektora nautičkih i pomorskih tehnologija i turizma, koji predstavljaju dva od četiri stuba EUSAIR strategije.

 

Specifični ciljevi Projekta su:

1)      promocija studije izvodljivosti o usklađivanju sistema opšteg i stručnog obrazovanja u Jadransko-jonskom makroregionu;

2)      stvaranje sinergije među KEPASS i DELMVET projektnim partnerima u cilju proširenja postojeće mreže škola i centara za stručno obrazovanje i prenošenja dobrih praksi i rezultata iz prethodnih projekata;

3)      podrška mobilnosti znanja i stvaranju karijernih putanja;

4)      valorizacija prethodnih inicijativa proširivanjem ciljnih grupa, uključujući tehničke i stručne institucije, privatni sektor i kreatore politike.

Pored projektnih partnera u projekat je uključeno 14 škola iz strateških sektora pomorstvo i turizam sa ukupno 28 nastavnika koji će biti obučeni po usklađenim i prihvaćenim modulima za Jadransku regiju, što će olakšati buduću razmjenu srednjoškolaca.

 

Koordinatorka projekta

Nevena Čabrilo