Manja slova Veća slova RSS
Zavod za školstvo već nekoliko godina uspješno sarađuje sa NVO Nanasen dijalog centar Crna Gora. Saradnja je posebno intenzivirana u okviru realizacije projekta Obrazovne institucije implementiraju obrazovanje za mir koji se implementira u tri škole u Crnoj Gori: OŠ “Maršal Tito”, Ulcinj, OŠ “Marko Miljanov”, Podgorica i OŠ “Milija Nikčevič”, Nikšić. Iste škole bile su ukiljučene u program Školska medijacija, tako da obrazovanje za mir nastavlja i razvija ciljeve prethodno realizovanog projekta.

Zavod za školstvo i NVO NDCCG potpisali su Memorandum o saradnji februara 2009. godine. U Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2011/12. godinu akreditovan je program obuke za nastavnike Podrška procesu reforme obrazovanja u Crnoj Gori – Nansen škola dijaloga i školska medijacija.

NVO NDC Crna Gora je u okviru svojih aktivnosti realizovao nekoliko studijskih posjeta u okviru kojih su praktičari iz regiona (Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina) imali priliku da razmjenjuju iskustva u primjeni školske medijacije u svojim učionicama. Osim posjeta u regionu, organizovana je i studijska posjeta Krimu (Ukrajina) gdje je realizovan praktični seminar u okviru projekta Razmjena iskustava nastavnika sa Zapadnog Balkana i iz zemalja ZND-a: Obrazovanje za mir donosi mir u svijetu, čiji su koordinatori bili NVO NDCCG i NVO ID centar, Krim. U okviru saradnje Zavoda za školstvo sa NVO koje se bave stručnim usavršavanjem nastavnika, članica crnogorske delegacije bila je dr Dušanka Popović. Članice delegacije bile su i: Branka Kankaraš (MPN), Ivana Gajović (NDCCG), Vesna Popov i Rita Zadrima (OŠ „Maršal Tito" iz Ulcinja). Seminar je realizovan u administrativnom centru Autonomne Pokrajine Krim, Simferopolju, i trajao je od 14. do 19. maja 2010. godine. To je nastavak rada započetog u Podgorici, u okviru sličnog seminara, kada su kolege sa Krima bili gosti u Crnoj Gori. Osim predstavnika iz Crne Gore i domaćina, u radu su učestvovali predstavnici Bosne i Hercegovine, Srbije, Republike Srpske i Moldavije.

Na seminaru su razmatrane mnoge zanimljive teme i razmijenjena iskustva iz nastave, posebno načini na koje se uvažavaju različitosti i pihvata interkulturalnost, a učesnici su imali priliku i da posjete druge gradove Krima (Bahčusaraj, Jalta...) i razgovaraju sa predstavnicima institucija u kojima se implemetiraju inovativni obrazovni programi, usmjereni na formiranje tolerancije i interkulturalni dijalog. Takođe, u okviru profesionalnog razvoja nastavnika, demostrirani su programi obuke koji se odnose na ove i slične teme, kao i pojedine aktivnosti kroz koje se osvješćuje značaj tolerancije i uvažavanja u interkulturalnom okruženju.

Tokom 2011. godine u Zavodu za školstvo je, na inicijativu Nansen dijalog centra Crna Gora, realizovan konsultativni sastanak na temu Obrazovne institucije implementiraju obrazovanje za mir (13. april 2011. godine). Sastanak je realizovan u okviru regionalnog projekta saradnje obrazovnih institucija iz Crne Gore i Srbije, a vodila ga je Ivana Gajović, izvršna direktorica NVO Nansen dijalog centra Crna Gora. Sastanku su prisustvovali direktori škola i nastavnici koji primjenjuju program mirovnog obrazovanja (OŠ „Milija Nikčević“, Nikšić, OŠ „Marko Miljanov“, Podgorica i OŠ „Maršal Tito“, Ulcinj), kao i predstavnici Ministrastva prosvjete i sporta i Zavoda za školstvo.

Tokom sastanka napravljen je pregled primjene programa mirovnog obrazovanja u našim školama i prezentovani primjeri dobre prakse drugih zemalja koje implementiraju Obrazovanje za mir kroz postojeće predmete (Branka Kankaraš, MPS). Nakon toga, učesnici su kroz rad u grupama izdvojili predmete u čije programe je moguće integrisati sadržaja mirovnog obrazovanja i diskutovali o načinima realizacije ove ideje. Takođe, diskutovalo se o načinu izrade priručnika za nastavnike u kojem bi se našli konkretni prijedlozi implementacije mirovnog obrazovanja kroz pojedine predmete, bilo kao priprema za čitav školski čas, bilo kao jedna od aktivnosti na času. Predložena je forma u obliku koje treba dati prijedlog pripreme časa ili aktivnosti koja će se naći u priručniku.

Formiran je i tim za regionalnu saradnju koji čine nastavnici – mirovni edukatori i direktori osnovnih škola iz Podgorice (OŠ „Marko Milajnov“), Nikšića (OŠ „Miloja Nikčević“) i Ulcinja (OŠ „Maršal Tito“), predstavnici relevantnih institucija (Ministarstva prosvjete i sporta, Zavoda za školstvo) i nevladinih organizacija koje se bave ovom tematikom.

Takođe, u Zavodu za školstvo je 27. aprila 2011. godine, u organizaciji Nansen dijalog centra Crna Gora, realizovana i radionica tokom koje je prezentova program Obrazovanja za mir koje se primjenjuje u Australiji. Facilitator radionice bio je gdin Gary Shaw, predstavnik Ministrastva prosvjete Australije, oblast Viktorija, i predstavnik oblasti Pacifik u Globalnoj grupi obrazovanja za mir, u okviru mreže Globalnog partnerstva za prevenciju oružanih konflikata. Gdin Shaw je kroz interaktivan, radioničarski stil predstavio programe, strategije i metodologije koje imaju za cilj bolja postignuća u školskoj sredini, kvalitativnu promjenu klime i načina rješavanja sporova u školskoj sredini kao i modele koji dobro funkcionišu u multietničkim sredinama.

 

Nakon ovog sastanka realizovani su sastanci u Ulcinju od 1. do 3. jula 2011. godine i u Tivtu od 4. do 6. novembra 2011. godine, kao i Evaluacijski sastanak projekta Obrazovne institucije implementiraju obrazovanje za mir. Takođe, NDC CG i Zavod za školstvo realizovali su sastanak u Budvi, 16. i 17. decemba 2011. godine, na kojem su precizirani koraci u dogovorenim aktivnostima (dati prijedlozi forme za pripreme nastavnika, analizirani prispjeli radovi i date jasne sugestije i dr.).

Zavod za škosltvo i NDCCG nastavlju da partnerski realizuju projekat Obrazovne institucije implementiraju obrazovanje za mir.