Manja slova Veća slova RSS

Projekat ŠKOLA I GRAD /SCHOOL4CITY/ Obrazovanje o konceptu održivih gradova u crnogorskim školama odobrila je u oktobru 2015. godine Njemačka savezna fondacija za životnu sredinu (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU), jedna od najvećih evropskih fondacija koja promoviše inovativne projekte u oblasti zaštite životne sredine.

Projekat će u naredne tri godine zajednički sprovoditi NVO Expeditio – Centar za održivi prostorni razvoj iz Kotora, Zavod za školstvo Crne Gore i organizacija JAS - Jugend Architektur Stadt (Grad arhitekture mladih) iz Esena, Njemačka, koja ima dugogodišnje iskustvo u sprovođenju obrazovanja o izgrađenom okruženju.

Opšti cilj projekta ŠKOLA I GRAD je da doprinese stvaranju budućih generacija angažovanih, osnaženih i kreativnih građana/ki u Crnoj Gori i šire, koji su sposobni da preuzmu aktivnu ulogu u kreiranju svojih gradova i mjesta primjenjujući principe održivog razvoja.

Cilj projekta je unapređenje znanja i razumijevanja koncepta održivih gradova među učenicima/cama i nastavnicima/nastavnicama u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori, kao i praktična primjena ovog koncepta.

Ideja projekta je stvaranje solidne osnove za obrazovanje o održivom razvoju u Crnoj Gori i izrada modela za slične dobre prakse u Crnoj Gori, Njemačkoj i susjednim zemljama.

Glavne aktivnosti projekta su:
 - izrada i redovno ažuriranje baze podataka aktera u oblasti obrazovanja o održivim gradovima u Crnoj Gori, Njemačkoj i drugim evropskim zemljama
 - razmjena znanja između partnera u projektu - kroz sastanke/radionice u Crnoj Gori i studijsku posjetu Njemačkoj;
 - promocija i širenje rezultata projekta, putem štampanih i elektronskih medija, veb sajtova, postera, društvenih mreža, dokumentarnog filma, itd.
 - sprovođenje istraživanja o stepenu znanja, razumijevanja i primjene dobrih praksi u oblasti obrazovanja o održivim gradovima u Crnoj Gori i Njemačkoj i izrada smjernica
 - izrada, godišnje ažuriranje i akreditacija programa stručnog usavršavanja nastavnika/ca za implementaciju međupredmetne teme o održivim gradovima u osnovnim i srednjim školama
 - izrada priručnika za nastavnike/ce za implementaciju međupredmetne teme o održivim gradovima u osnovnim i srednjim školama;
 - organizovanje treninga za trenere
 - organizovanje radionica na temu održivih gradova u vrtićma, osnovnim i srednjim školama
 - sprovođenje praktičnih aktivnosti sa djecom/učenicima-cama u pilot vrtićima, osnovnim i srednjim školama na jugu, centralnom dijelu i sjeveru Crne Gore 

Koordinatorka projekta

Nevena Čabrilo