Manja slova Veća slova RSS
U okviru Programa međunarodne razvojne saradnje između Republike Slovenije i Crne Gore, Zavod za školstvo sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i firmom LIMNOS (doo za primijenjenu ekologiju) realizuju dvogodišnji projekat Ekoremedijacija kao strategija razvoja Crne Gore. U svrhu implementacije obrazovnih ciljeva i tehnika ekoremedijacije u obrazovni sistem Crne Gore u Zavodu za školstvo su realizovane sljedeće aktivnosti:

1. Analiza predmetnih programa i nastavnog plana za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i za osnovno i gimnazijsko obrazovanje i prijedlog mjera sa preporukama za ugradnju sadržaja ERM u postojeće predmetne programe.

Analizirajući programe predškolskog vaspitanje i obrazovanje osnovnog i gimnazijskog obrazovanja zaključeno je da naš obrazovni sistem pruža mogućnosti da se ovi sadržaji uključe kroz obevezne i izborne predmeta kao i kroz vannastavne aktivnosti.
Predložena je i ugradnja obrazovnih ciljeva ekoremedijacije kroz međupredmetnu oblast, što u velikoj mjeri doprinosi podizanju svijesti kod djece o konceptu ekološke države Crne Gore koji treba da bude usklađen sa ekonomskim i socijalnim razvojem i može postati primjer dobre prakse za druge evropske i zemlje u regionu.

Učenici postaju svjesni usklađivanja ekonomskog rasta i razvoja sa potrebom zaštite životne sredine. Ekoremedijacije podstiču i afirmišu kroskurikularno učenje koje se ogleda kroz istraživanja, kritičko mišljenje i osposobljavanje za rješavanje problema u životnoj sredini. Ovakav koncept obrazovanja omogućava formiranje kompetentnih mladih ljudi koji su osposobljeni za efikasno i kreativno djelovanje u oblasti nauke o životnoj sredini.

2. Pružanje stručne i logističke podršku za izgadnju biljnog sistem za prečišćavanje otpadnih voda u Osnovnoj školi "Radoje Čizmović" u Ozrinićima u Nikšiću

Biljni sistem će na ovoj lokaciji tretirati otpadnu vodu iz škole i predstavlja ogledni sistem koji će pored osnovne funkcije služiti i kao pokazni primjer za sve subjekte koji budu imali potrebu da pitanje otpadnih voda, ali i drugih vrsta zagađenja riješavaju na ovaj način. Biljni sistem će biti dostupan učenicima osnovnih škola iz bližeg okruženja uz mogućnost proširenja i za potrebe edukopoligona.

Zavod za skolstvo

Djeca se na konkretnim primjerima upoznaju sa zaštitom, očuvanjem i unapređivanjem genetičkih i bioloških resursa, sa posebnim osvrtom na ekološko-ekonomske aspekte valorizacije i vrednovanja prirodnih potencijala.


Praktičan rad na poligonima pomaže učenicima da stiču trajnija i u praksi primjenljiva znanja u prirodnom okruženju. Na ovaj način učenici kroz sopstveno iskustvo shvataju značaj održivog razvoja crnogorskog društva što je jedan od prioritetnih ciljeva Crne Gore ka pristupanju EU.


Ekoremedijacije su proces obnavljanja životne sredine i zaštita prirodnih resursa prirodnim načinom. ERM pristupi su višenamjenski, dugoročni i imaju društveno pozitivne učinke jer povezuju životnu sredinu, ekonomski i društveni razvoj (aktivnosti su povezane i zato daju konkretne rezultate u okolini). ERM su održivi način razvoja. Među najpoznatijim ERM mjerama su:

 biljni pročistači otpadnih voda,
 fitoremedijacije za onečišćena zemljišta,
 vegetacijske zone za zaštitu vodenih resursa,
 tampon zone za očuvanje biološke raznolikosti,
 mjere za ublažavanje te zaštitu od poplava i suša,
 održive sanacije odlagališta.Koordinatorka projekta Nevena Čabrilo
+382 20 408 939
nevena.cabrilo@zzs.gov.me