Manja slova Veća slova RSSINICIJATIVA “MOJE VRIJEDNOSTI I VRLIN E”

Inicijativa „Moje vrijednosti i vrline“ pokrenuta je 2015. godine u saradnji Zavoda za školstvo i Unicef-a Crna Gora. Nastala je na temelju potrebe da učenicima i školama obezbijedimo snažniju podršku da razvijaju socijalne i emocionalne kompetencije na kojima se temelje, ne samo bolja akademska postignuća i kvalitet škole, nego i veći kvalitet budućeg života, mogućnosti zapošljavanja i konstruktivnog učešća u društvenim procesima.


Generalni cilj Inicijative je kontinuirano osnaživanje vaspitne uloge škole i kompetencija nastavnika koje kod učenika treba da podstaknu razvoj vještina, vrijednosti i vrlina na kojima se temelje akademska postignuća učenika, kao i kvalitet njihovog budućeg života, rada i učešća u društvu.

Specifični ciljevi su:
• unapređenje kvaliteta postojećeg programa za škole (na bazi rezultata evaluacije) kako bi u još većoj mjeri stimulisao razvoj i unapređenje socijalnih i emocionalnih kompetencija učenika u osnovnoj i srednjoj školi;
• omogućavanje veće dostupnosti programa učenicima različitog uzrasta (ranog adolescentnog i srednjeg adolescentnog doba), putem širenja Inicijative;
• kontinuirano osnaživanje kompetencija nastavnika da identifikuju i efektivnije koriste potencijale procesa nastave i učenja za jačanje socijalnih i emocionalnih kompetencija učenika;
• osmišljeno, sistematsko praćenje i evaluiranje uticaja školskog programa na nivo razvijenosti socijalnih i emocionalnih kompetencija, kako bi se saznanja iz tog procesa koristila za razvoj budućih, efektivnih programa koji će djeci i mladima biti od pomoći da se konstruktivno suočavaju sa izazovima na ličnom, društvenom i profesionalnom planu.Pregled postojećeg stanja

Upravljanje projektnim aktivnostima. Tri tima realizuju različite aktivnosti, čiji su krajnji ishodi u funkciji ostvarivanja ciljeva Inicijative. Projektni tim (sedam osoba) kreira sadržaje i aktivnosti za rad sa učenicima, (školski program), razvija materijale za nastavnike, kreira i izvodi obuku za nastavnike. Istraživački tim (dvije osobe) bavi se praćenjem i procjenjivanjem nivoa uticaja projektnih aktivnosti na razvoj socijalnih i emocionalnih kompetencija učenika, kao i kompetencija škole u cjelini. Konsultativni tim (tri osobe) prati i analizira rad ova dva tima i savjetuje ih, kada je to potrebno.

Školski program. Posebno kreirani program, od strane Projektnog tima, eksperimentalno je primijenjen u toku školske godine 2015/2016. u osnovnim školama „Branko Božović“ i „Savo Pejanović“ iz Podgorice, „Njegoš“ iz Spuža i „B.J. Orlandić“ iz Bara (šest odjeljenja IV i V razreda, 142 učenika). Program sadrži deset radionica, čije su teme odabrane vrijednosti, vrline i vještine (VVV) koje su potrebne našim učenicima, a identifikovane su istraživanjem , sprovedenim posebno za svrhe ovog programa. To su: timski rad, empatija, kreativnost, poštenje, samokontrola, zahvalnost, tolerancija i optimizam.

Sastavni elementi programa su i školske akcije, koje promovišu VVV na nivou cijele škole i povezuju školu sa porodicama i lokalnom zajednicom. Treći elemenat - razvoj VVV u procesu redovne nastave – u ovoj fazi (2016-2018) treba da dobije snažniju podršku.

Obuka nastavnika. Do sada je obučeno dvadeset nastavnika IV i V razreda iz pomenute četiri škole. Izrađeni su materijali za nastavnike (u radnoj verziji): priručnici, prevodi referentne literature, instrumenti za praćenje napredovanaj učenika. Obuke se nastavljaju u junu i avgustu 2016., jer se Inicijativa širi na VI razred, a zatim na III ciklus osnovne škole i na srednje škole (2017-2018).

Istraživanje. Tokom cijelog procesa realizacije, rađeno je višefazno istraživanje, sa ciljem da se istraži:
- kako se danas percipira vaspitna uloga škole;
- koje vrline i vrijednosti je potrebno podsticati kod učenika i
- koliko je program uticao na osnaživanje socijalnih i emocionalnih kompetencija učenika, odnosno - vaspitne uloge škole u cjelini.

Evaluacija je pokazala značajne efekte primjene programa (promjene u ambijentu za učenje, interakcijama učenici-nastavnici, učenici-učenici, uključivanje lokalne zajednice i dr.). To su osnovni razlozi za dalji razvoj i širenja programa. Poseban rezultat je što se vaspitna uloga naše škole, čije smo krize veoma svjesni, sada dokumentovala autentičnim istraživanjem naših vaspitnih praksi i što su podaci i uočene potrebe bili osnov za koncipiranje ovog programa.

Istraživački proces značajan je i zbog razvoja brojnih instrumenata za praćenje i evaluaciju, koji će biti dalje prilagođavani (za starije uzraste osnovne škole i za srednju školu), a dio instrumenata koristiće i sami nastavnici-realizatori u procesu praćenja napredovanja učenika i odjeljenja u cjelini.

Jednogodišnji proces realizacije Inicijative (2015) uticao je i na povećanje svjesnosti roditelja i zajednice o značaju kontinuiranog podsticanja socijalnih i emocionalnih kompetencija učenika, i pokazao da Inicijativa ima potencijal da osnažuje saradnju porodice i škole, i škole i lokalne zajednice u postizanju cilja.

Partnerstvo. Saradnja i razmjena iskustava Zavoda za školstvo sa Univerzitetom u Birmingemu (Jubilee Center), kao renomiranim centrom za karakterno obrazovanje, započela je i prije razvoja našeg programa, a zatim se nastavila i fazi obuke, a posebno evaluacije uticaja programa i identifikovanja smjernica za dalji razvoj Inicijative i svih njenih elemenata.

Buduće aktivnosti i plan rada. Aktivnosti koje se planiraju za period 2016-2018. godina imju za cilj održivost Inicijative u školama u kojima je ona već primijenjena (eksperimentalno), kao i njeno širenje na druge razrede (predmetna nastava) u istim školama. Takođe, širenje Inicijative označava i njenu primjenu u šest novih osnovnih škola, kao i probnu primjenu u srednjim školama.

Osnovne aktivnosti kojima će se postići ciljevi održivosti i širenja su:
- unapređivanje kvaliteta postojećeg programa za osnovnu školu i svih njegovih elemenata, 
- kreiranje programa za srednju školu,
- obuke nastavnika i stručnih saradnika(osnovne, srednje škole),
- praćenje i evaluacija efekata programa (na različitim nivoima, sa odgovarajućim metodologijama),
- analiza kurikuluma iz perspektive njegovog uticaja na razvoj socijalnih i emocionalnih kompetencija učenika.

Koordinatorka Inicijative:
Anđa Backović
andja.backovic@zzs.gov.me

Projektni tim:
Slavica Vujović, Gimnazija, Bar
Anđa Backović, Zavod za školstvo, Podgorica
Ranka Božović, Muzička škola, Nikšić
Radmila Bajković, O.Š. „B.J. Orlandić“, Bar
Jadranka Gavranović, O.Š. „S. Pejanović“, Podgorica
Ana Ćalov-Prelević O.Š. „B. Božović“, Podgorica
Tatjana Jokić O.Š. „Njegoš“, Spuž

Istraživački tim:
Prof. dr AnaPešikan, Filozofski fakultet, Beograd
mr Zoran Lalović, Zavod za školstvo, Podgorica

Konsultativni tim:
mr Božena Jelušić, gimnazija „D. Kiš“, Budva
mr Tamara Milić, Ministarstvo prosvjete
mr Radoje Cerović, komunikolog, Podgorica