Manja slova Veća slova RSS

RAZMJENA ZNANJA MEĐU SREDNJIM ŠKOLAMA U JADRANSKOJ REGIJI (KEPASS), IPA Jadranski program prekogranične saradnje drugi poziv

Zavod za školstvo realizuje trogodišnji projekat KEPASS u koji je uključeno 8 obrazovnih institucija iz 6 zemalja Jadranske regije. Regija Friuli Venecija Đulija - Uprava za saradnju u oblasti obrazovanja, univerzitetskog obrazovanja, istraživanja i porodičnih politika (lider na projektu) (I), Koledž ujedinjenog svijeta Duino (I), Marche Region – Odjeljenje za obrazovanje obuku, prava u oblasti obrazovanja i kontrolu (I), Zavod za školstvo (MNE), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-Neretvanskog kantona (BiH), Istarska županija (HR), Regionalna direkcija za obrazovanje Vlore (AL) i Zavod za školstvo (SLO)

Ciljevi KEPASS projekta su integrisanje obrazovnih sistema u Jadranskoj regiji, podizanje nivoa srednjoškolskog obrazovanja i stvaranje uslova za veću mobilnost učenika.

Pored toga što omogućava uzajamno priznavanje srednjoškolskih programa i diploma, projekat doprinosi snažnom povezivanju obrazovnih institucija. Razmjena znanja i iskustava i jačanje konkurentnosti obrazovnih programa u Jadranskoj regiji predstavlja posebnu vrijednost projekta, budući da je u potpunosti usklađen sa Strateškim okvirom Evropa 2020.

Kako bi učestvovale u programu mobilnosti, škole su akreditovane tokom KEPASS projekta. Samo škole koje koje su nudile dodatnu vrijednost za učenike su ušle u proces akreditacije.

Učenicima između 17 i 18 godina se pružila mogućnost da pohađaju školu u drugoj državi Jadranske regije u toku I polugodišta III razreda. Tokom ova tri mjeseca učenici su izloženi uticajima različitih kultura, jezicima i programima što povećava njihovu fleksibilnost, unaprijeđuje interkulturalne kompetencije, sposobnost za prevazilaženje etničkih predrasuda, sticanje novih vještina i učenje jezika i unapređivanje  sposobnosti za rad na različitim tržištima rada. Program razmjene je obuhvatio 105 učenika iz 21 škole.

Direktori i nastavnici odabranih (pilot) škola su učestvovali na treninzima i radionicama. Nastavnici su takođe bili uključeni u izradu međunarodnih modula. Tokom projekta je definisan sistem za procjenu kompetencija koje učenici stiču tokom programa mobilnosti kako bi se međusobno priznale diplome. Na kraju programa škole će dobiti akreditaciju u KEPASS sitemu. Kreiranje seta kompetencija koje će biti zajedničke za Jadransku regiju umnogome će olakšati buduće razmjene učenika, kao i prohodnost na zajedničkom tržištu rada.

U program razmjene je uključeno 15 učenika iz Crne Gore iz tri akreditovane srednje škole iz Crne Gore: Gimnazija „Petar I Petrović Njegoš“ Danilovgrad,  Srednja mješovita škola „Bećo Bašić“ Plav i Gimnazija „Slobodan Škerović “ Podgorica. U programu učestvuje  15 učenika iz ove tri škole. Učenići su proveli tri mjeseca u školama u Mostaru (BiH), Poreču (HR), Sežani (SLO) i Trstu (IT). Kao dio projektnih aktivnosti Koledž Ujedinjenog Svijeta iz Duina, Italija je obezbijedio i stipendiju u punom iznosu za jednog učenika iz jedne od ove tri škole pored redovnog dodijeljivanja stipendija zainteresovanim učenicima iz svih škola u Crnoj Gori

Tokom programa razmjene, učenici su pratili nastavu u školi-domaćinu i osim jezika, upoznali nove kulture i stekli nova poznanstva. Troškovi puta i smještaja su u potpunosti bili pokriveni sredstvima iz projekta.

Zavod za školstvo Crne Gore, kao partner na KEPASS projektu je obezbijedio svim učenicima koji dolaze u Crnu Goru smještaj, potrebne udžbenike i neophodni školski pribor.

Na konferenciji organizovanoj u okviru KEPASS projekta u Rovinju 9. i 10. marta predstavljena su iskustva učenika, učesnika programa razmjene KEPASS koji su boravili u Istri kao i učenika iz istarskih škola koji su boravili u školama u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Italiji. Učesnici konferencije su imali mogućnost da u direktnom razgovoru sa učenicima dobiju povratne informacije o čitavom tromjesečnom iskustvu razmjene, nivou zadovoljstva, naučenom itd. Vrlo su interesantna bila svjedočenja učenika o prevazilaženju kulturnih predrasuda koje su imali prije dolaska u škole domaćine.

Na konferenciji su predstavljene i inovacije u obrazovanju koje se odnose na razvoj ličnih vještina i vrijednosti. Dat je naglasak koliko učešće na ovakvim razmjenama utiče na lični razvoj i sazrijevanje kao i prepoznavanje sopstvenih vrijednosti kako kod učenika koji učestvuju u razmjenama tako i kod nastavnog kadra koji radi sa njima. Takođe je govoreno i o važnoj ulozi tutora u procesu razmjene i sticanja novih znanja u novoj sredini.

Kako su u KEPASS programu učestvovale škole iz šest zemalja sa različitim školskim sistemima bilo je vrlo interesantno razgovarati o tome koliko učenje u dva različita školska sistema utiče na razvoj ličnih vrijednosti i znanja kako učenika koji učestvuju u programu razmjene tako i njihovih profesora u školama domaćinima ili njihovim matičnim školama u koje se vraćaju poslije tri mjeseca.

Opšti zaključak konferencije je da su svi partneri na projektu, direktori škola, nastavnici, tutori i učenici veoma zadovoljni programom KEPASS i svi su na osnovu svojih iskustava dali sugestije šta bi se u narednoj razmjeni moglo uraditi drugačije i unaprijediti.

Kako je nakon programa razmjene, unutar projekta angažovan eksterni evaluator koji je radio na evaluaciji programa, vodeći partner je predstavio i rezultate evaluacije koji su takođe vrlo dobri i pokazuju spremnost i želju svih partnera da se sa programom KEPASS nastavi i u budućnosti.

 

Koordinatorka projekta

Nevena Čabrilo