Manja slova Veća slova RSS
>

Seminar „Nastava moderne istorije Jugoistočne Evrope”

Seminar „Nastava moderne istorije Jugoistočne Evrope”
Datum objave: 11.06.2012 13:45 | Autor: Zavod za skolstvo

Ispis Štampaj stranicu


U Podgorici je 9. i 10. juna 2012. godine održan dvodnevni seminar, na kome su 24 nastavnika istorije iz svih krajeva Crne Gore, obučavani za korišćenje dopunskog nastavnog materijala – kompilacije originalnih istorijskih izvora na četiri teme koje se obrađuju u okviru svih nastavnih planova i programa u Jugoistočnoj Evropi (Otomansko carstvo, Nacije i države, Balkanski ratovi i Drugi svjetski rat). Na seminaru su učestvovali i predstavnici Zavoda za školstvo, kao i predstavnik Ispitnog centra Crne Gore. 

Moderator radionice bio je istoričar Krešimir Erdelja iz Hrvatske. O različitim pogledima na Balkanske ratove govorio je istoričar Dragutin Papović, o nacijama i državama - istoričar Živko Andrijašević, o Osmanskom carstvu - istoričar Krešimir Erdelja i o identitetima - psiholog Slavica Milović.

Set od četiri istorijske čitanke i priručnik za dodatne nastavne materijale izdali su Centar za demokratiju i pomirenje u Jugoistočnoj Evropi, Solun i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica u tiražu od 400 primjeraka. Ovaj jedinstveni materijal osmislio je tim renomiranih stručnjaka, profesora i akademika iz regiona, među kojima i domaći stručnjaci – Zvezdan Folić i Dragutin Papović, urednici serije izdanja na crnogorskom jeziku. Urednica serije je Kristina Kuluri, izvršni direktor Nenad Šebek, a projektni tim čine Antonis Hadzijanakis, Dženi Demetriu, Suzan Nado Bustamante i Zvezdana Kovač.

Centar za demokratiju i pomirenje u Jugoistočnoj Evropi, Solun, uz podršku Zavoda za školstvo, planira još jedan u toku ove i dva seminara u sljedećoj godini u cilju obuke za primjenu ovog materijala. Treba istaći da je program stručnog usavršavanja „Nastava moderne istorije Jugoistočne Evrope”, čiji su autori Krešimir Erdelja, Živko Andrijašević, Dragutin Papović i Vesna Milović, akreditovan za 2012/2013. godinu.

Promocija Zajedničkog istorijskog projekta u Jugoistočnoj Evropi (ZIP) odnosno zajedničkih istorijskih čitanki zemalja Jugoistočne Evrope na crnogorskom jeziku, održana je sredinom marta ove godine u Podgorici.
Koordinatorka ovog projekta Zvezdana Kovač, ističe da je riječ je o jednom od najvećih projekata zajedničke istorije, koji je rezultat inicijative građanskog društva i timskog rada istoričara Jugoistočne Evrope.
„Mi smo prethodnih godina kao institucija napravili nove obrazovne programe za istoriju na osnovu kojih je urađena generacija udžbenika za sve nivoe obrazovanja. Ova inicijativa je najbolja potvrda kako država i nevladin sektor mogu da participiraju u jednom multinacionalnom projektu. Na taj način će Crna Gora, odnosno njeni istoričari, imati mogućnost da valorizuju sve savremene trendove od političkog, kulturološkog pa i na kraju - istorijskog izazova“ rekao je na otvaranju seminara Radovan Popović, pomoćnik direktora u Sektoru za nastavu, Zavod za školstvo.

Zajednički istorijski projekat u Jugoistočnoj Evropi (ZIP) koji finansira Evropska Unija u okviru IPA Programa, predstavlja društvenu, političku i obrazovnu inicijativu koja je pokrenuta 1999. godine pod okriljem CDRSEE i čiji je cilj da dovede do drugačijeg pristupa u nastavi istorije u svim zemljama Jugoistočne Evrope. ZIP nudi novi pristup komparativnoj i multiperspektivnoj nastavi istorije.

Osnovna korist ZIP-a za profesore proističe iz dostupnosti istorijskih izvora iz svih zemalja regiona kojih nema u knjigama koje sada koriste; đaci će imati koristi od interaktivnosti na časovima osmišljenim tako da im podstaknu maštu i razviju sposobnost kritičkog mišljenja, opštu vještinu neophodnu u svakom demokratskom društvu i slobodnoj tržišnoj privredi.

CDRSEE je do sada u saradnji sa partnerskim organizacijama održao 33 radionice na Zapadnom Balkanu i Kipru tokom kojih je obučio oko 1000 profesora.
Učesnici i korisnici projekta vjeruju da će ovaj materijal doprinijeti daljem unapređivanju nastave istorije u Crnoj Gori.