Manja slova Veća slova RSS
>

Polazne osnove za izradu strategije razvoja informacione i medijske pismenosti kroz mrežu biblioteka (2016-2020)

Polazne osnove za izradu strategije razvoja informacione i medijske pismenosti kroz mrežu biblioteka (2016-2020)
Datum objave: 25.12.2015 16:37 | Autor: zavod za skolstvo

Ispis Štampaj stranicu


U Ministarstvu kulture na Cetinju, 23. decembra 2015. godine, predstavljen je dokument Polazne osnove za izradu strategije razvoja informacione i medijske pismenosti kroz mrežu biblioteka (2016-2020). Dokument je nastao u okviru projekta Informaciona i medijska pismenost – strategija i edukacija, koji je realizovan u okviru UNESCO programa participacije 2014-2015.

Goste su pozdravile Marija Ražnatović, generalna sekretarka Nacionalne komisije za UNESCO i Jelena Đurović, direktorica NBCG „Đurđe Crnojević“. O realizaciji projekta govorile su Gordana Ljubanović i Vesna Kovačević, autorke projekta. Projektovan je kratak film o samom projektu, nakon čega su učesnici saopštavali svoje utiske o realizovanim aktivnostima i dali predloge za njihov nastavak.

Nosilac projekta bila je NBCG „Đurđe Crnojević“, a partneri u njegovoj realizaciji Ministarstvo kulture Crne Gore, Ministarstvo prosvjete Crne Gore, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije i Zavod za školstvo, čije su predstavnice autorke pomenutog dokumenta. Članice radne grupe za izradu navedenog dokumenta iz Zavoda za školstvo bile su dr Dušanka Popović, načelnica Odsjeka za KPR i Danijela Đilas, savjetnica. Osim članica radne grupe, predstavljanju dokumenta u ime Zavoda za školstvo prisustvovao je i mr Radoslav Milošević Atos, pomoćnik direktora.

U dokumentu je objašnjen koncept informacione i medijske pismenosti, dat opis postojećeg stanja IMP-a u Crnoj Gori u oblasti obrazovanja, kulture, medija, informacionog društva, kao i u bibliotekama u Crnoj Gori. Takođe, predstavljena su istraživanja relevantna za ovu oblast, kao i razlozi za uvođenje IMP-a, te ciljevi koje treba ostvariti u periodu 2016-2020.

U okviru Projekta je, tokom novembra i decembra 2015. godine, održano 10 lokalnih radionica sa 171 polaznikom. Radionice su vodili školski bibliotekari i bibliotekari iz gradskih biblioteka (14), a većinom su realizovane u školskim bibliotekama. To je prvi put da se školskim bibliotekarima nudi edukacija u okviru akreditovanih programa obuke namijenjenih prije svega bibliotekarima, ali relevantnih i za predmetne nastavnike. Naime, u Katalogu programa obuke za školsku 2015/16. godinu Zavoda za školstvo akreditovana su dva programa koje podržava NBCG „Đurđe Crnojević“: Informaciona i medijska pismenost (IMP) u biblioteci i školi – edukacija edukatora (autorka dr Gordana Stokić-Simončić) i Informaciona i medijska pismenost (IMP) – ključ za cjeloživotno učenje (autorke Gordana Ljubanović i Slađana Galuška). Polaznici obuke bili su bibliotekari iz škola i gradskih biblioteka, kao i nastavnici različitih struka iz osnovnih i srednjih škola. Radionice su realizovane u Podgorici, Pljevljima, Cetinju (dvije), Nikšiću, Baru, Herceg Novom, Beranama, Kotoru i Mojkovcu.

Tokom obuke učesnici su se upoznali sa teorijskim okvirom IMP-a, definicijom informacione i medijske pismenosti, njihovim mjestom u aktivnostima škole i biblioteke i mogućnostima uvođenja ove tematike u svakodnevni rada sa korisnicima – građanima i učenicima. Dio programa obuke jeste izrada domaćeg zadatka – individualni rad svakog polaznika, nakon čega će dobiti uvjerenje o završenoj obuci. Polaznici obuke tj. njihove ustanove dobili su planiranu literaturu i UNESCO priručnike za dalji rad.